Γυμνάσιο

 

«Ξεκινάμε σωστά,

            θέτουμε τις βάσεις για το Λύκειο»

Το Γυμνάσιο είναι η δεύτερη – μετά το Δημοτικό – κατά σειρά εκπαιδευτική
βαθμίδα. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μαθητές αντιμετωπίζουν αρκετές
δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν έγκαιρα, ώστε χωρίς
μαθησιακά κενά να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου.

    Οι δυσκολίες στο Γυμνάσιο…

–   Το πλήθος των μαθημάτων, η μορφή και ο τρόπος εξέτασής τους.
–   Το υψηλό επίπεδο των εννοιών στα βασικά μαθήματα των σχολικών βιβλίων.
–   Οι πολλοί καθηγητές κυρίως για τους μαθητές της Α’ τάξης.
–   Τα τεστ, τα διαγωνίσματα των τριμήνων και του Ιουνίου.
–   Η δυσκολία των μαθητών να εκφράζονται σωστά και να αποδίδουν γραπτά τις
    σκέψεις τους.
–   Οι μαθητές κατά την φοίτησή τους στο Γυμνάσιο πρέπει να εμπεδώσουν τις
    βασικές έννοιες στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τη Νεοελληνική Γλώσσα,

    την Ιστορία και τα Αρχαία.

    Προετοιμασία στο Γυμνάσιο σημαίνει:
–   Μαθαίνω να διαβάζω σωστά.
–   Είμαι διαβασμένος άριστα για το σχολείο.
–   Εξασκούμαι στο γραπτό λόγο με εργασίες για το σπίτι και δίωρα διαγωνίσματα.
–   Ολοκληρώνω έγκαιρα την ύλη και προγραμματίζω τις επαναλήψεις μου.
–   Αναπτύσσω επαρκώς την αφαιρετική και συνθετική σκέψη που απαιτείται στα
    Μαθηματικά.
–   Αποκτώ γερές βάσεις στα βασικά μαθήματα για το Λύκειο.
–   Έχω άριστη και ολοκληρωμένη διδασκαλία από καθηγητές με μεταδοτικότητα,
    συγγραφική δραστηριότητα, ποιότητα στη δουλειά τους και μεγάλη διδακτική
    εμπειρία.

προγραμμα γυμνασίου site2